White vinegar will do the same job, but a bit cheaper.